Τοπική Βαφή Αυτοκινήτου

Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας είναι σημαντικός, έτσι στο Πρότυπο Φανοποιείο αποφεύγουμε να σας βάζουμε σε ταλαιπωρία όταν δεν χρειάζεται. Πώς το καταφέρνουμε αυτό; Όταν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί "τοπικά" προτιμούμε αυτή τη λύση. Τα εργοστάσια χρωμάτων και υλικών βαφής παράγουν προϊόντα βαφής που περιορίζονται σε μικρότερες επιφάνειες επεξεργασίας και βαφής τμημάτων του αυτοκινήτου προκειμένου να μειωθεί το κόστος του τελικού καταναλωτή. Η τοπική βαφή πολλές φορές επηρεάζει θετικά την μεταπώληση του αυτοκινήτου διότι μετά από έναν διαγνωστικό έλεγχο συμπεραίνεται ότι η αιτία βαφής θα ήταν κάτι ασήμαντο.

Το Πρότυπο Φανοποιείο μπορεί να επιτύχει την τοπική βαφή με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση, καθώς η επεξεργασία γίνεται με πραγματική εξειδίκευση και η βαφή γίνεται στο φούρνο βαφής αυτοκινήτων που εξασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Πώς αντιμετωπίζει το Πρότυπο Φανοποιείο την βαφή αυτοκινήτου;