Αντικατάσταση ή Επισκευή Μηχανισμών Τζαμιών

Οι μηχανισμοί των τζαμιών (ηλεκτρικά παράθυρα) μπορεί να υποστούν φθορές με την πάροδο του χρόνου και με τη συνεχή χρήση, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν ή να μην λειτουργούν και καθόλου. Αφού εξετάσουμε την κατάσταση των μηχανισμών είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν μπορούν να επισκευαστούν ή αν η αντικατάστασή τους είναι απαραίτητη.


Αντικατάσταση Επισκευή μηχανισμού τζαμιών