Έλεγχος Αναρτήσεων

Η ανάρτηση αποτελεί ένα είδος ελαστικού συνδέσμου. Κάθε σύστημα ανάρτησης αποτελείται από ένα σύνολο μηχανικών αρθρώσεων και συναρμογών, που συνεργάζονται με ελατήρια και αμορτισέρ και λειτουργούν για να ελέγξουν την κατακόρυφη ταλάντωση του αμαξώματος και τη συνεπαγόμενη αυξομείωση της απόστασης τους από το οδόστρωμα. Η λειτουργία των αναρτήσεων αφορά αφενός την άνεση, δηλαδή την μείωση των ταλαντώσεων που φτάνουν στο αμάξωμα και στην καμπίνα των επιβατών, και αφετέρου την οδηγησιμότητα του οχήματος.