Διατήρηση Εργοστασιακής Εγγύησης

Χρησιμοποιήστε το δικαίωμά σας να επιλέγετε ελεύθερα τι γίνεται στην περιουσία σας και ποιος εκτελεί τις εργασίες, σε αυτό που σε τελική ανάλυση είναι ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΟΧΗΜΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.r2rc.eu ή επισκεφθείτε τον κανονισμό 461/2010
Εργοστασιακή Εγγύηση