Έλεγχος Μπαταρίας Αυτοκινήτου

Είναι πολλές οι φορές που μπορεί να έχει μείνει το αυτοκίνητό σας από μπαταρία λόγω ακινησίας, χαμηλής τάσης ή φυσικής φθοράς. Είμαστε εδώ για να φροντίσουμε και να ελέγξουμε την τάση της μπαταρίας, την κατάστασή της, καθώς επίσης αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση εφόσον χρειαστεί.


Μπαταρία Αυτοκινήτου