Τακτικός Έλεγχος Βάση Χιλιομέτρων

H καλή συντήρηση αρχίζει από τον ίδιο τον κάτοχο του αυτοκινήτου. Η κατάλληλη συντήρηση και χρήση προλαμβάνουν σημαντικές δαπάνες σε επισκευές που προκύπτουν από εσφαλμένη χρήση, παραμέληση ή ανεπαρκή συντήρηση. Ο τακτικός έλεγχος πρέπει να γίνεται βάση χιλιομέτρων και βάση ηλικίας του αυτοκινήτου, ανά 10.000 χιλιόμετρα ή ανά χρόνο αντιστοίχως.


Τακτικός Έλεγχος